Strážca nákladov je mobilný

11.06.2013

Pre jednoduchšie kontrolovanie cien sme pre Vás pripravili mobilnú aplikácia určenú pre Android.

Viac info


Posunuli sme hranice

30.05.2013

Dnes sme našim klientom ušetrili 325.000,00 EUR (9.790.950,00 SKK) prostredníctvom služby wayup > aukcie na komodite cukor.

Viac info


Ušetrili sme už 29.182,16 EUR

31.12.2012

V roku 2012 sme našim klientom prostredníctvom elektronickych aukcií ušetrili 29.182,16 EUR (879.141,75 SKK)

Viac info


Už sme pomohli ušetriť:

354.182,16 EUR (10.670.091,75 SKK)


Príloha č. 1

Zoznam domén

1. Príloha č. 1 obsahuje zoznam všetkých domén prevádzkovaných spoločnosťou Watch Your Price, spol.s.r.o., so sídlom Podunajská 3, Bratislava 821 06, IČO: 46 230 319, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 73943/B (ďalej len ,,Poskytovateľ"), ktoré umožňujú registráciu a prístup do jednotného informačného systému poskytujúceho každej zaregistrovanej fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom (ďalej len ,,Užívateľ") služby podľa VOP.

2. Poskytovateľ má výhradné právo aktualizovať zoznam domén Poskytovateľa t.j. meniť, dopĺňať zoznam domén Poskytovateľa o nové adresy domén alebo odstrániť z neho tie domény, ktoré nie sú aktuálne alebo najmenej používané, bez toho, aby o tom notifikoval Užívateľa. Aktualizácia zoznamu domén Poskytovateľa sa nepovažuje sa zmenu VOP Poskytovateľa.

3. Poskytovateľ prevádzkuje tieto domény:

a) www.strazcacien.sk
b) www.strazcanakladov.sk
c) www.strazcavasichnakladov.sk
d) www.vasstrazcacien.sk
e) www.vasstrazcanakladov.sk
f) www.watchyourprice.sk
g) www.wyp.sk
h) www.watchyourprice.biz
i) www.watchyourprice.com
j) www.watchyourprice.cz
k) www.watchyourprice.eu
l) www.watchyourprice.info
m) www.watchyourprice.net
o) www.strazcenakladu.cz